رمز عبور خود را فراموش کرده اید ؟

*

قلم قرآنی استاد بهرام پور منتشر شداز خصوصیات بارز این قلم

1.ترجمه فارسی باصدای خود مترجم است وچون مسلط به ترجمه هستند و فراز و نشیب های صدا را رعایت کرده اند ، مفهوم آیه به طور کامل به مخاطب منتقل می شود
2.ریشه یابی لغات مشکل توسط مترجم صورت گرفته است.

بالا